Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
Klinika za Vaskularnu hirurgiju

Prezentacija Klinike za vaskularnu hirurgiju

 

Klinika za Vaskularnu hirurgiju obavlja sve vrste hirurških zahvata na krvnim sudovima, i to kako u elektivnom programu tako i u okviru hitne službe.

U Klinici se primenjuju sve neinvazivne i invazivne dijagnostičke procedure kod sumnje na ovu vrstu oboljenja, kao i njihov tretman.

Vrši se i edukacija kadrova iz oblasti vaskularne hirurgije, a postoji i stalno učešće u naučno-istraživačkom radu.

U okviru Klinike za Vaskularnu hirurgiju postoji kadrovska osposobljenost za primenu svih procedura hirurškog lečenja oboljenja krvnih sudova koja se danas primenjuju u svetu.

Pored ostalih primenjuju se i sledeće procedure:

 • Operativno lečenje rupturirane i nerupturirane aneurizme abdominalne aorte

 • Operativno lečenje torako-abdominalnih aneurizmi

 • Operativno lečenje perifernih aneurizmi i pseudoaneurizmi

 • Ekstraanatomski bypass-evi

 • Femoro-distalne rekonstrukcije uključujući i in situ bypass

 • Popliteo-distalne rekonstrukcije

 • Hirurgija ekstrakranijalnih krvnih sudova

 • Venske trombektomije

 • Hirurško lečenje vaskularnih mirnodopskih i ratnih trauma

 • Balon dilatacije (PTA) i intraarterijska primena prostaglandina everziona endarterektomija karotidne arterije upotreba homografta u infekciji operacije torakoabdominalne aneurizme.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

 • KLINIČKO ODELJENJE I

 • KLINIČKO ODELJENJE II

 • ODELJENJE POLUINTENZIVNE NEGE

 • POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKO ODELJENJE

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.