Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 

Beograd, 22. decembar 2006. godine

Kongresni centar "Sava"

 

 

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA:
"60 godina II hirurške klinike" (1946-2006)

"100 godina od rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" (1906-2006)

"Paviljoni" - Kolevka II hirurške klinike.

 

ORGANIZACIONI

ODBOR

POČASNI

ODBOR

SEKRETARIJAT

Prof. Dr. L. Davidović (Pred.)
Doc. Dr. S. Pavlović
Asist. Dr. D. Kostić
Prof. Dr. M. Ristić
Acad. Prof. Dr. M. Ostojić
Doc. Dr. G. Milašinović
Asist. Dr. D. Marković
Prof. Dr. R. Sinđelić
Prim. Dr. M. Čolić
Dr. I. Činara (Sek.)

Prof. Dr. Anojčić S.
Prof. Dr. Arsov V.
Prof. Dr. Dimitrijević A.
Prof. Dr. Đukić P.
Prof. Dr. Janković R.
Prof. Dr. Lotina S.
Prof. Dr. Marković A.
Prof. Dr. Maksimović Ž.
Prof. Dr. Nedeljković D.

Dr. Panić G.
Prof. Dr. Petrović P.
Prof. Dr. Savić D.
Prof. Dr. Stojanov P.
Prof. Dr. Subotić S.
Prof. Dr. Tomić Lj.
Prof. Dr. Velimirović D.
Prof. Dr. Vraneš M.

Dr. Cvetković D.
Asist. Dr. Cvetković S.
Dr. Dimić A.
Dr. Dragaš M.
Dr. Đorđević A.
Dr. Đorić P.
Dr. Ilić N.
Dr. Jadarnin D.
Dr. Jakovljević N.
Dr. Kočica M.
Dr. Končar I.
Dr. Kuzmanović I.
Dr. Marković M.
Dr. Pejkić S.
Asist. Dr. Velinović M.

 

SVEČANI PROGRAM:

 • Okupljanje učesnika sastanka u Centru "Sava". 09.00h

 • Sastanak Upravnog odbora Hirurške sekcije SLD. 10.00h

 • 10.30h Otvaranje sastanka

 • Pozdravna reč pokrovitelja sastnaka Ministra zdravlja Republike Srbije, Prof. Dr. T. Milosavljevića.

 • Pozdravna reč Direktrora Instituta za KVB , Doc. Dr. S. Pavlovića

 • Film: "60 godina II hirurške klinike".

 • Prezentacija: "100 godina rođenja Prof Dr V. K. Stojanovića" - Prof. Dr. V. Arsov

Prof. Dr. V. K. Stojanović (1906-1991)

 

STRUČNI PROGRAM:

Predstvaljanje gosta, Prof Dr Edouard Kieffer-a.

 1. "Open Surgery for descending thoracic aneurysms in the endovascular era". Prof Dr Edouard Kieffer. Predsednik ESCVS. Service de Chirurgie Vasculaire, Pitie Sal Petriere Hosp, Paris.

 2. "Disekcije toraklane aorte-naše iskustvo". Prof Dr M. Ristić, Prof Dr P. Đukić, Prof Dr Dušan Velimirović, Prof Dr M. Vraneš, Dr M. Velinović, Dr A. Mikić, Dr G. Panić, Dr S. Putnik, Dr M. Kočica, Prof Dr R. Sinđelić, Dr N. Kovačević, Dr I. Divac. Klinika za kardiohirurgiju. Institut za KVB KCS. Beograd.

 3. "Doprinos lečenju aneurizmatske bolesti". Dr Miroslav Marković. Klinika za vaskularnu hirurgiju. Institut za KVB KCS. Beograd.

 4. "Rekonstruktivna hirurgija jednjaka". Dopisni član SANU Prof Dr Predrag Peško i saradnici. Institut za Digestivne bolesti KCS. Beograd.

 5. "Šta smo naučili posle 6000 rekonstruktivnih procedura na karotidnim arterijama?". Prof Dr Đorđe Radak, Asist Dr D. Nenezić, Asist Dr N. Ilijevski, Asist Dr P. Popov, Asist Dr G. Vučurović, Dr J. Kolar. Klinika za vaskularnu hirurgiju. Institut za KVB „Dedinje“. Beograd.

 6. "Peroperativna intramiokardna transplantacija autolognih mononuklearnih ćelija kostne srži u perinfraktnu zonu u toku hirurške revaskularizacije miokarda - početna iskustva". Puk Prof Dr R. Ilić, Prof Dr B. Balint, Major Doc Dr S. Obradović, Ppuk Mr Sc Med Dr Z. Trifunović. Klinika za kardiotorakalnu hirurgiju. VMA. Beograd.

 7. "Ekstravaskularne abdominalne komplikacije nakon hirurgije abdominalne aorte". Doc Dr V. Obradović, Prof Dr S. Avramov, Doc Dr V. Vukobratov, Prof Dr Z. Horvat, Prim Dr J. Pfau, Dr J. Nikolić. Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju. KC „Novi Sad“. Novi Sad.

Diskusija: po završetku svih izlaganja.

 

Prezentacija monografije: „II hirurška klinika“
Autori: Prof Dr V. Arsov, Asist. Dr Dušan Kostić, Asist. Dr Dragan Marković,

Izdavač: KCS - Prof Dr Vojko Đukić;
Recenzenti: Prof Davidović, Doc Dr Siniša Pavlović,
Predgovor: Doc Dr Goran Milašinović,

Važna obaveštenja:

Predviđeno vreme izlaganja do 12 minuta.
Za prezentaciju su obezbeđeni: prezentacija u Power pointu i video bim.

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.