Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
Naučno - istraživačka delatnost

Institut za Kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije predstavlja refernetnu ustanovu republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije za kompletnu kardiovaskularnu patologiju, jedinu koja radi 24 sata i objedinjava zdravstvenu, prosvetnu i naučno-istraživačku delatnost.

U Institutu se kontinuirano odvija redovna, subspecijalistička i postdiplomska nastava u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kontinuirana je realizacija većeg broja magisterijuma i doktorata, kao i naučno istraživačkih projekata Ministrastva za nauku i tehnologiju republike Srbije. Poslednjih 10 godina, prema podacima službe za stručno usavršavanje, kroz Institut je prošlo preko 4000 specijalizanata i subspecijalizanata.

Stručnjaci Instituta za Kardiovaskularne bolesti su članovi najznačajnijih domaćih i medjunardonih asocijacija za kardiovaskulanu patologiju u okviru kojih, svake godine na medjunarodnim kongresima i sastancima prezentuju brojna dostignuća koja su ostvarili. Četiri profesora su članovi Medicinske akademije SLD, a jedan je član SANU. U pogledu aktivnosti u medjunarodnim asocijacijama, 17 su članovi International Society of Cardiovascular Sugery, 2 imaju status Fellow of American College of Cardiology i Fellow of European Society of Cardiology, a 1 British Society for Echocardiography i European Working Group on Cardiac Pacing.

Stručne i naučne publikacije iz našeg Instituta mogu se naći u najeminentnijim svetskim časopisima, a odskora i na mnogobrojnim Web sajtovima u okviru Interneta. Pored toga Institut za Kardiovaskularne bolesti gaji tradiciju kontinuirane saradnje sa vrhunskim svetskim ustanovama i stručnjacima u oblasti kardiovaskularne patologije, kao što su:

 • Baylor University i Prof. DeBakey - SAD;

 • University Milwaukee i Prof. Dadley Johnson - SAD;

 • Texas Heart Institute i Prof. Denton Cooley - SAD;

 • University Hospital Marilanelong i Prof. Binet - Francuska;

 • University Hospital Civil, Prof. Kinye i Prof. Fonten - Francuska;

 • University Hospital St. Antonio - Utrecht, Holandija;

 • University Hospital Hertz Centrum i Prof. Hetzer - Nemačka;

 • University Hospital Leiden i Prof. Hansmans - Holandija;

 • Institut Bakuljev i Prof. Burakowski - Rusija;

 • International Heart School Kirklin-Parenzano - Bergamo, Italija;

 • Onassis Cardiac Surgical Centre, Athens, Grčka;

 • University Clinic for Cardiac Surgery - Valencia, Španija;

 • Hospital LaFe, Center for Heart Investigation - Valencia, Španija  ...

Ugled koji Institut za Kardiovaskularne bolesti ima u svetu, potvrdjen je i na značajnim međunarodnim skupovima čija organizacija je im je bila poverena. Neki od njih su:

 • International Congress of European Society of cardiovascular Surgery - Beograd,Septembar 1976. godine.

 • International Symposium of Redo operations in Vascular Surgery - Beograd, 1984.

 • International Symposium Advanced Techniques in Diagnosis and Management of Cardiac Arrhythmias - Beograd, 1997. ...

Ogromnim stručno-naučnim potencijalom kojim raspolaže, Institut je spreman da pruži pomoć i saradnju svim zainteresovanim pojedincima i instiutacijama, kako u naučno-istraživačkom tako i u edukativnom pogledu, a sve u cilju što boljeg i efikasnijeg lečenja pacijenata.

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.