Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Aktuelnosti

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

arhiva>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>

arhiva>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
1004 operacija na srcu u 2006. godini

 

Klinika za Kardiohirurgiju Instituta za KVB-KCS, ove godine je postavila novi rekord u efikasnosti operativnog lečenja bolesnika sa bolestima srca i velikih krvnih sudova.

 

Akutna disekcija ascendentne aorte (tip 1 - DeBakey) rešena urgentnom operacijom po Bentall-u (button tech.).

Kardiohirurški tim: Dr. M. Kočica, Dr. G. Panić, Dr. A. Đorđević.

Akutna disekcija ascendentne aorte (tip 1 - DeBakey) rešena urgentnom operacijom po Cabrol-u.

Kardiohirurški tim: Dr. M. Kočica, Dr. A. Đorđević, Dr. B. Nikolić.

 

Uprkost ograničenim kadrovskim i infrastrukturnim uslovima, sa 9 stalno zaposlenih kardiohirurga i svega 2 operacione sale, ove godine je operisano 1004 bolesnika, od čega skoro 1/4 sa urgentnim kardiohirurškim stanjima (akutne disekcije aorte, mehaničke komplikacije infarkta miokarda, akutni infarkti miokarda u ranoj fazi, bolesti glavnog stabla leve koronarne arterije, infektivni endokarditisi, tumori srca, povrede srca i krvnih sudova).

 

Sa preko 500 operacija po jednoj operacionoj sali godišnje, Klinika za Kardiohirurgiju i ove godine zadržava status najefikasnije kardiohirurške ustanove u Srbiji. Ovakvi rezultati je svrstavaju i u respektabilne evropske centre.
 

Urgentni trostruki aorto-koronarni bypass u fazi rane (unutar 6h) evolucije infarkta miokarda.

Kardiohirurški tim: Dr. S. Putnik, Dr. M. Velinović, Dr. A. Đorđević, MS N. Nikolić, MS J. Petrović.

 

Sam broj operacija, iako impozantan, nije jedina mera kvaliteta rada. Hirurzi Klinike za Kardiohirurgiju (najlmlađi kardiohirurški tim u Srbiji), uz visoko profesionalnu pomoć kolega sa kardiovaskularne anestezije, kardiovaskularne perfuzije, kardiologije, vaskularne hirurgije i pacemaker centra, tokom protekle godine operisali su najsloženije operacije na srcu i velikim krvnim sudovima, i to sa rezultatima, koji ne zaostaju za najvećim evropskim i svetskim centrima.

 

Hirurzi Klinike za Kardiohirurgiju na važnim međunarodnim naučnim skupovima.

The New Concepts of Cardiac Anatomy and Physiology - Royal Liverpool Children's NHS Trust, Alder Hey Hospital, Eaton Road, West Derby, Liverpool, UK.

Faculty: Prof. Sir Magdi H. Yacoub (ENG), Prof. Sir Donald N. Ross (ENG), Mrs. Teresa Boluda-Molla (ESP), Dr. Mladen J. Kočica (SER).


Klinika za Kardiohirurgiju Instituta za KVB-KCS i u narednoj godini planira da održi poziciju vodeće i referentne kardiohirurške ustanove u Srbiji.

U ostvarivanju planiranog povećanja broja i modaliteta operacija na srcu, Klinika očekuje adekvatnu podršku svih nadležnih struktura u zemlji, a pre svega Ministarstva zdravlja.

 

Restorativna hirurgija postinfarktnog remodelovanja leve komore:

cirkularna endoventrikularna patch plastika (modifikovana operacija po Vincentu Doru) i dvostruki aortokoronarni bypass.

Pacijent star 42 godine, sa masivnim infarktom prednjeg zida, vrha i septuma leve komore, LVEDV 7.2cm i mitralnom regurgitacijom 3+.

Kardiohirurški tim: Dr. M. Kočica, Dr. S. Putnik, Dr. B. Nikolić.
 

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.