Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
Razvojne strategije

Cilj Instituta za Kardiovaskularne bolesti, kao vitalnog segmenta Kliničkog centra Srbije i referentnog jugoslovenskog centra za kardiovaskularnu medicinu, je unapređenje i modernizovanje rada, kako bi mogao ne samo da prati savremena dostignuća, već i da bude predvodnik novih ideja u svetu, u okviru naučno-stručne i organizacione delatnosti, a na dobrobit bolesnika koje lečimo.

 

I pored činjenice da je u stručnom i naučnom pogledu Institut za Kardiovaskularne bolesti jedinstvena ustanova te vrste u našoj zemlji, pri čemu, u pomenutim aspektima ne zaostaje ni za vodećim evropskim i svetskim ustanovama, čitavu deceniju do pre dve godine je bio suočen sa izrazitim teškoćama u radu. To se pre svega odnosi na probleme vezane za snabdevanje medicinskom opremom i materijalima, kao i na servis dotrajale tehnologije.

U protekle dve godine u tom smislu su načinjeni veliki pomaci. Izvršen je kompletan servis celokupne opreme, posebno u okviru Operacionog bloka, renoviran je kompletno prvi sprat Instituta, bolesničke sobe Pejsmejker centra, Vaskularne hirurgije i Kardiohirurgije, tako da su sobe sada opremljene čak klimatizacijom. Kompletno su restaurirane instalacije. Nabavljen je deo opreme, ali je predug period zaostajanja Instituta preveliki zadatak za ovako kratak period, pa predstoje još veliki zadaci u tom smislu.

To se pre svega odnosi na:

  • dalju nabavku adekvatne opreme,

  • definisanje redovnog snabdevanja neophodnim potrošnim materijalom

  • redovan servis postojeće opreme

  • nabavka i zamena dotrajalih sala za kateterizaciju srca i angiografiju

  • obnavljanje fasade i krova

  • kompletno renoviranje Koronarne jedinice Urgetnog centra

  • renoviranje Biblioteke Instituta itd.

Ovako veliki zahvati, koji su do sada učinjeni prevazilazili su mogućnosti samog Instituta kao i Kliničkog centra, tako da je veliki deo radova i investicija obavljen zahvaljujući donatorima.

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.