Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
Klinika za Kardiologiju

Delatnost Klinike za Kardiologiju se sastoji u primeni svih vrsta invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih procedura koje moderna kardiologija poznaje, kao i terapije kardioloških oboljenja.

Značajan deo delatnosti predstavlja i edukacija kadrova iz oblasti kardiologije po svim organizacionim segmentima Klinike za kardiologiju, a postoji i stalno učešće u naučno-istraživačkom radu.

Klinika za Kardiologiju sa Urgentnom Kardiologijom obavlja preglede velikog broja hitnih kardioloških stanja i intervencije, bilo u okviru internističkog dela Instituta za KVB, bilo, ukoliko se proceni kao neophodno, hitnom hirurškom intervencijom, koja se obavlja u okviru hirurških grana našeg Instituta.

Pored ostalog, na Klinici za kardiologiju se primenjuju i sledeće procedure:

 • Perkutana translumunalna koronarna angioplastika (PTCA)

 • Atherocut procedure

 • Perikardioskopija, balon perikardiotomija, perikardna i endomiokardna biopsija

 • Intravaskularna ultrazvučna dijagnostika (IVUS)

 • Stress ehokardiografija

 • Intraoperativna ehokardiografija

 • Radiofrekventna ablacija aberantnih traktova sprovodnog sistema srca

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

 • DIJAGNOSTIČKO - POLIKLINIČKI CENTAR

 • PRIJEMNO POLIKLINIČKO ODELJENJE

 • ODELJENJE ZA NEINVAZIVNU DIJAGNOSTIKU SA ODSEKOM ZA TRANSEZOFAGUSNU EHOKARDIOGRAFIJU

 • ODSEK ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

 • ODSEK ERGOMETRIJE

 • ODELJENJE ZA INVAZIVNU DIJAGNOSTIKU SA INTERVENTNOM KARDIOLOGIJOM

Klinička odeljenja:

 • KARDIOLOGIJA I - CENTAR ZA ISPITIVANJE I LEČENJE POREMEĆAJA KRVNOG PRITISKA I KOMPLIKACIJA HIPERTENZIJE

 • KARDIOLOGIJA II - ODELJENJE ZA KLINIČKU KARDIOLOGIJU, BOLESTI SRČANOG MIŠIĆA, PERIKARDA I SRČANU INSUFICIJENCIJU

 • KARDIOLOGIJA III - ODELJENJE ZA POREMEĆAJE SRČANOG RITMA, ELEKTROFIZIOLOGIJU I KLINIČKU KARDIOLOGIJU

 • URGENTNA KARDIOLOGIJA

  • INTENZIVNA NEGA KORONARNA JEDINICA "A"

  • INTENZIVNA NEGA KORONARNA JEDINICA "B"

  • POLUINTENZIVNE NEGE URGENTNE KARDIOLOGIJE

  • POSTKORONARNA JEDINICA "A"

  • POSTKORONARNA JEDINICA "B"

  • PRIJEMNO-TRIJAŽNA JEDINICA

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.