Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Posetilac broj:

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Aanestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
Dobrodošli u Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS

Institut za Kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije je jedina ustanova u zemlji ove vrste koja radi 24 sata, svakog dana, tokom cele godine, pokrivajući kompletnu urgentnu i elektivnu kardiovaskularnu patologiju.

Osnovan je 1988. godine spajanjem odgovarajućih jedinca Druge hirurške klinike, te kardioloških odeljenja Interne klinike A i B Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Direktor Instituta je, od 2001. godine, Doc. Dr. Siniša Pavlović.

Zamenik Direktora Instituta je, od 2001. godine, Asist. Dr. Dušan Kostić.

Organizacionu strukturu Instituta čine četiri segmenta:

  • Klinika za Kardiologiju - Direktor: Akademik Prof. Dr. Miodrag Ostojić;

  • Klinika za Kardiohirurgiju - Direktor: Prof. Dr. Miljko Ristić;

  • Klinika za Vaskularnu hirurgiju - Direktor: Prof. Dr. Lazar Davidović;

  • Pacemaker centar - Direktor: Doc. Dr. Goran Milašinović.

Pridruženi segmenti drugih instituta koji vrše delatnost u okviru IKVB su:

  • Služba anestezije - Načelnik: Prof. Dr. Radomir Sinđelić;

  • Rentgenološka služba - Načelnik: Prim. Dr Momir Čolić;

  • Biohemijska laboratorija

Kontakt adresa:

 

Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS

Ulica: Dr. Koste Todorovića 8

11000 Beograd

Telefon-fax: (011) 361-5786

URL: www.icvd-kcs.org

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.